Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davasında bilinmesi gerekli olan hususlar. İlk olarak taraflar anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşabilirlerse ve evlilik bir seneden çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davası hem çok hızlı bir şekilde sonuçlanmakta hem de eşleri mahkemeye delil sunma yükünden kurtarmaktadır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa bu halde davanın çekişmeli biçimde açılması gerekir. Tarafların aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma avukatı tutması zorunlu değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından hukuki destek alınması davanın oldukça hızlı bitmesini sağlayacaktır. Toplumda ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu gibi bir inanış mevcuttur. Gerçekte davayı mahkemeye ilk kimin başvurduğunun herhangi bir önemi yoktur. Bu sebeple boşanmayı düşünen tarafın davayı açması zorunludur. Açılmış davanın sonuçlanması için davayı açan eşin davasını ispat etmesi gerekir. Eğer boşanmak için dava açan taraf davasını ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilir. Eşler boşanmanın yanında nafaka, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için tedbir nafakası isteme hakları vardır. Eşler boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış mülkleri mevcut ise mal paylaşımı davası açma hakları vardır. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişkendir. Boşanma alanında uzman olan bir avukat haklı olarak tecrübesinin hakkını isteyecektir. Bu husus avukat ile boşanma davası açacak olan kişi mutabakat ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenir. Boşanma davaları bir hayli uzun süren dava çeşitlerindendir. Bir davanın bitmesi tahmini bir sene sürer. Bu zamanı azaltmak için iyi bir boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde taraflar hak kaybına uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.
ankara anlaşmalı boşanmaAnkarada avukatlar fazlaca mevcuttur. Lakin fazla iyi bir hukukçu bulmanız sadece çok iyi bir aramayla olabilir. Nedeni kimi hukukçulara güvenebilmek kolay değildir.Avukatlık mesleğini icra edenler genel olarak boşanma avukatları,icra davasıyla ilgilenen avukatlar,ceza davaları spesiyalisti hukukçular ve bilişim hukukçuları olarak ayrılır. Ama hukuk alanında bambaşka uzmanlık alanları da bulunur.Boşanma davalarına bakan avukatlar örneğin boşanmayla alakalı çok miktarda kanunu biliyor olmak zorundadırlar.Ayrıca fazla iyi bir avukat edinmenizde yeterli olmaz. Avukatlık mesleğini icra eden kişinin ayrıca işinde mütehassıs olması da katidir. Bahsettiğim şeyi avukatlık mesleğini icra eden kişinin önceki davalarından anlamanız mümkündür. "Ankarada iyi boşanma avukatı" yahooda çokça aranılan bir kelimedir. Bununla birlikte "en iyi boşanma avukatları ankara" sözcüğü de bol sayıda aranan sözcüklerdir.

Türkiyemizde mahkemelerde görülecek her türlü davalar için sahip olduğunuz hakları sizin adınızla oldukça başarılı bir şekilde savunacak avukatlar vardır. Ülkemizin her ilinde diğer hukuk kategorilerinde son derece başarılı hukukçular vardır. Ankara hukukçuları da, Türkiyemizde hukukta kişileri ve firmaları en iyi tarzda temsil edecek avukatlar arasında bulunmaktadır. Ankara ilinde görülen ya da görüşülecek herhangi bir davanız varsa, bu davanın sizin lehinize sonuçlanmasını imkanlı kılacak, müvekkillerini dava salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil edecek Ankara avukatları arasından uygun olanı seçebilir, davalarınızı deneyim kazanmış bir hizmetten yararlanarak bitirebilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok açılan davalardan sayılan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece uzman bir tarzda görülmektedir. Başvuran kişilerin boşanma sürecini hem maddi hem de manevi şekilde en karlı biçimde geçirmelerini imkanlı kılan boşanma avukatları asıl olarak nizalı boşanma davalarında boşanacak eşler arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için çabalamaktadırlar. Bu sebeple eğer kocanızla anlaşmalı bir şekilde boşanamıyorsanız, muhakkak boşanma konusunda kompetan bir hukukçunun yardımı ile boşanma davası sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Çağımızda en fazla artış gösteren davalar bilişim davalarıdır. Bunun sonucu olarak bilişim davalarında tecrübeli hukukçulara ihtiyaç büyümüştür. Fakat deneyimli bir bilişim suçu avukatı bulmak çok çaba gerektirir. Çünkü bilişim avukatı sayısı çok azdır.

Bilişim alanında suçlar nelerdir? Son zamanlarda en fazla görülen davalar bilişim davalarıdır. Bir davranışın suç kabul edilebilmesi için Kanunda bulunması gerekmektedir. Yasada bulunmayan bir fiilden dolayı vatandaşlar cezaya çarptırılamaz. Budoğrultuda, internet üzerinden dolandırıcılık Türk Ceza Kanun’da bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.


Sanal ortamda işlenen suçlar bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi çok zordur. Bu sebeple şüphelilerin bu işlerde tecrübeli kolluk güçleri vasıtasıyla tespit edilmesi gereklidir. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele gayesiyle görevlendirilmiş savcılık mevcuttur. Dolayısıyla Ankara bölgesinde suçlulara erişmek daha kısa zaman alır. Bilişim suçu işleyenlerin tespit edilmesinden sonra cezalandırma sürecine gelinir. Bu aşamada bilişim avukatlarının rolü oldukça fazladır. Alanında bilgili bir avukat mahkemenin bu aşamasında istediğiniz kararı elde etmenizde oldukça fazla etkisi olacaktır.
Avukatlık meşakkatlidir bir uğraş alanıdır. çünkü avukat bir tek davasıyla meşgul olmaz ayrıca tanıklarla muhatap olmalıdır. Bu sebepleverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gereklidir. Bunun yanında kararın apostil şerhine sahip olmasın gerekmektedir. Apostil şerhi Lahey sözleşmesine katılan ülkelerde geçerlidir. Bunun sonucu olarak Bahamalar Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türk Yargı Makamlarınca tenfiz edilebilecektir. Yurtdışındaverilmiş olan kararların tanınmasını için lazım gelen başka husus ise yurtdışında verilen kararların Türkçe’ye tercümesinin yapılmasıdır. Bunun yanında tercümesi yapılmış olan yurtdışı mahkemelerinde verilen kararların Türk makamlarınca onaylanması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz davası ne kadar sürmektedir? Bu gibi davalar yaklaşık olarak 6 ay gibi bir periyotta sonuçlanır. Bu zamanı azaltmak için her iki eşte bir avukata vekaletname çıkarması gerekir. Bu halde davalar çok daha hızlı biter. Eğer bir avukata boşanma vekaleti çıkarılmazsa davaların tamamlanması için yurtdışına tebligat çıkarılması gerekmektedir. böyle bir halde davanın çok zaman almasına sebep olur. Bu nedenle eşler yaşamını sürdürdükleri devlette bulunan Türkiyeelçiliği aracılığıyla bir serbest bir avukata boşanma vekaleti çıkarılmalıdır. Verilecek boşanma vekaletinin fotoğraflı olmasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında Çıkarılacak vekaletnamenin boşanma yetkisinin bulunması gereklidir. Bütün bu işlemlerin yerine getirilmesi dava süresini çok fazla düşürecektir.

Ceza avukatının bilmesi gereken hususlar hangileridir? İlk olarak ağır ceza avukatı olmak oldukça zordur. Çünkü kişilerin bu tarz davalarda müvekkillerin özgürlüğü söz konusudur. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı işini yaparken fazlaca emek vermeli. Aksi durumda müvekkiller gereksiz cezaevine girebilir. Bu yüzden üzerine aldığı işin öneminin farkında olmalıdır. Bir ceza müdafaası icra edilirken kesinlikle vakanın tüm ayrıntıları bilinmelidir. Çünkü mahkeme sırasında savunma yapılırken müvekkilin lehine olmayan bir şeyler söyleme durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi tutukevinde bulunmakta ise mutlaka cezaevine ziyaret için gidilmeli ve olayın tüm ayrıntıları bire bir öğrenilmelidir. Eğer şartlar fırsat veriyorsa vakanın vuku bulduğu yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra şahitler tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Olayın niteliklerine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa gerçekleştirilmelidir. Bunlar normal olarak yapılması lazım gelen hususlardır. Ayrıca ağır ceza alanında çalışan avukat somut delilleri değerlendirerek kendi yeteneklerini eklemeli ve müvekkilinin faydasına olacak bir savunma stratejisi tespit etmelidir. tüm bu anlatılan hususlara ek olarak ceza hukuku avukatı olmak isteyen bireyin ceza davalarını seviyor olması gerekir. Zira hoşlanarak yapılanmayan hiçbir meslek başarılı şekilde bitirilemez.
Boşanma davaları iki biçimde açılabilir. Eğer eşler evliliği sonlandırma hususunda anlaşmışlarsa hakime başvurmaları halinde anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin en az bir yıl devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan daha az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak ayrılmak için başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli şekilde müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı tarzda evliliği bitirmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları gereklidir. Bu mutabakat metninin bir avukat mesleği icra eden biri vasıtasıyla kaleme alınması çok iyi olacaktır. Daha sonra taraflar hakim karşına çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli tarzda boşanmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme sebebinin yerinde olması gerekmektedir. bunun yanında evliliği bitirme sebebinin ispatlanması gerekir. Boşanma davalarında davacı eş boşanma nedenlerini her türlü delille ispatlayabilir. bir örnek verecek olursak resimler delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları fazlaca uzun sürebilmektedir. Davayı kısaltmak için bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Miras hukukunda en ankara anlaşmalı boşanma avukatı fazla merak edilen olayların başında muris muvazaası hususu gelir. Miras hukuku alanı hayli karışık bir hukuk alanıdır. Bu yüzden uzman bir avukattan yardımına başvurulmalıdır. Ama bir miras avukatından yardım alınmazsa davalar fazla uzun sürmesi muhtemeldir. Ölen şahsın arkasında kalan tüm mallarına tereke adı verilmektedir. Miras dalında tüm borçlar diğer bir işleme ihtiyaç duyulmadan ölüm sırasında kanuni mirasçılara geçer. Fakat yaşamı son bulan kimsenin mirasçısı bulunmuyorsa taşınır ve tanışmaz mallar devlete intikal eder. Miras hukuku alanında hak aramaya başlamadan önce mutlaka bir miras hukuku uzmanı avukattan yardım alınması baya önem arzetmektedir. Zira ispatlanması oldukça güç olan vakalar karşısında davacıların hak yoksunluğunda uğraması ihtimal dâhilindedir. Eğer mirasçılar hayatı son bulan şahsın taşınır ve taşınmaz mallarını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay içinde reddi miras için dava yoluna başvurmaları gereklidir. Buna ek olarak bu dünyadan ayrılan şahsın yakınları sulh hukuk mahkemesinden bir veraset ilamı almaları gerekir. Miras alanında davalar fazlaca uzun sürmesi muhtemeldir. Zira bu tarz davalar bu işlerden anlayan bilirkişi aracılığıyla hazırlanan bilirkişi raporlarıyla son bulmaktadır. Ayrıca Miras hukuku alanında davalarda görgü tanığı deliline dayanılmaktadır. Görgü şahitlerinin mahkeme huzuruna çıkması yargılama süresini hayli uzatmaktadır.
İş hukuku ülkemizde en çok rastlanılan sorunlardan biridir. İşverenler işçilerin hak ettiğini vermemek için çeşitli yollara müracaat etmektedir. Örneğin işçilerin fazla çalışma ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu haklarını almak saikiyle yargıya müracaat etmektedir. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini geçerli bir tarzda sonlandırması lazımdır. İşçinin maaşının ödenmemesi geçerli bir fesih gerekçesidir. İşçinin sigortasının az ödenmesi haklı bir fesih gerekçesidir. Ayrıca iş yeri sahibi işçinin iş anlaşmasını haksız şekilde sonlandırması halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çalışan Ramazan Bayramında çalışmış ise bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu ödeme normal maaştan % 50 zamlı olması lazım gelir. İşçinin ücreti en fazla yirmi gün içinde ödenmelidir aksi durumda çalışan iş anlaşmasını haklı biçimde sonlandırabilir. Çalışanın yıllık izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin işçiye verilmesi gereklidir. İş yeri sahibi çalışanı haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarırsa çalışana ihbar tazminatını vermesi lazımdır. Eğer çalışanın alacakları verilmezse işçiler işinin ehli bir iş hukuku avukatına müracaat etmelidir. İş hukuku avukatları işçilerin tazminatlarını tam olarak ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Aksi şartta çalışanlar hak kaybına sebep olabilir. Bunun yanında dava gereksiz biçimde uzayabilir. Hak kayıplarına uğramamak ve yargılama süreci sebepsiz yere uzamaması için bir iş hukuku avukatından yardım almak oldukça önem taşımaktadır.

Bilişim Suçları Avukatları

Facebook Suçları

Siber suç nedir? Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir fiilin cezalandırılabilmesi için TCK’da yer alması gerekir. TCK’da bulunmayan bir eylemden dolayı insanlar cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, bilişim sistemindeki verileri yok etmek ceza yasasında bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları akıllı televizyon vasıtasıyla işlenir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin bulunması zordur. Bundan dolayı suç işleyenlerin bu davalarda tecrübeli polis aracılığıyla tespit edilmesi gerekir. Ankarada internet suçlarıyla mücadele amacıyla görevlendirilmiş kolluk güçleri yer almaktadır. Böylece Ankara vilayetinde faillere erişmek zor değildir. Bilişim suçu işleyenlerin belirlenmesinden sonra cezalandırma sürecine gelinir. Bu aşamada bilişim suçları avukatlarının rolü fazladır. Bu Sayfayı Ziyaret Edin Alanında uzman bir hukukçu yargılamanın bu aşamasında umduğunuz neticeyi elde etmenizde çok etkisi olacaktır.

Boşanma

Ankara En İyi Boşanma Avukatı
Boşanma Avukatı asla beynimize çok iyi çağrışımlar getirmez. Bunun nedeni tecrübelerimiz olabilir mi? Avukatlık yapan hukukçuların neredeyse tamamı toplumu güzelleştirmek sebebiyle karar vermemiştir avukatlık yapmaya. Bir çok boşanma avukatı , avukat olmaya parasal nedenler etkisiyle başlamıştır. Bundan dolayı Ankarada avukatınızı seçerken iyi karar vermelisiniz.

İyi bir boşanma avukatı hissettiklerinizi farketmelidir. Boşanma davası süreci oldukça zor bir süreçtir. O yüzden dava süresince size yardımcı olabilecek bir boşanma avukatı bulmanız önemlidir. Öyleyse uzman bir ankara avukatını nasıl bulabilirsiniz? Ayrıca duruşmanız çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacak?
Bu arada boşanma davaları nasıl açılır şuna da değinelim. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Eğer yanlar ayrılma hususunda anlaşmışlarsa aile hakimine başvurmaları halinde anlaşmalı olarak ayrılabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir yıl sürmüş olmasıgereklidir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan az sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde evliliği sonlandırmak için başvuruda bulunamazlar. Bu durumda çekişmeli tarzda müracaat etmek durumundadırlar. Anlaşmalı biçimde ayrılabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü vermeleri zorunludur. Bu protokolün bir hukukçu aracılığıyla meydana getirilmesi iyi olacaktır. Daha sonra eşler aile mahkemesine çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli şekilde evliliği bitirmek için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu boşanma sebebinin haklı olması gereklidir. buna ek olarak boşanma gerekçesinin ispatlanması gerekmektedir. Boşanma davasında davacı boşanma nedenlerini her türlü delille kanıtlayabilir. Mesela tanık delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli ayrılma davaları fazlaca uzun sürmektedir. Davayı hızlandırmak için bir boşanma avukatından yardım istenmelidir.

Haddinden fazla boşanma avukatı var. En İyi boşanma avukatını hangi şekilde seçeceğim?
Avukat seçerken en iyi çözüm tavsiyelerdir. İkinci yol ise googledan detaylı bir araştırma yapmaktır. Bilgilendirici Mesaj Eğer bu yolu seçecekseniz bulduğunuz avukatı tavsiye eden kişiler de aynı yolla bulabilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15