Bilişim Suçları Avukatları

Facebook Suçları

Siber suç nedir? Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir fiilin cezalandırılabilmesi için TCK’da yer alması gerekir. TCK’da bulunmayan bir eylemden dolayı insanlar cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, bilişim sistemindeki verileri yok etmek ceza yasasında bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları akıllı televizyon vasıtasıyla işlenir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin bulunması zordur. Bundan dolayı suç işleyenlerin bu davalarda tecrübeli polis aracılığıyla tespit edilmesi gerekir. Ankarada internet suçlarıyla mücadele amacıyla görevlendirilmiş kolluk güçleri yer almaktadır. Böylece Ankara vilayetinde faillere erişmek zor değildir. Bilişim suçu işleyenlerin belirlenmesinden sonra cezalandırma sürecine gelinir. Bu aşamada bilişim suçları avukatlarının rolü fazladır. Bu Sayfayı Ziyaret Edin Alanında uzman bir hukukçu yargılamanın bu aşamasında umduğunuz neticeyi elde etmenizde çok etkisi olacaktır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bilişim Suçları Avukatları”

Leave a Reply

Gravatar